ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار اصلی انفجار جدید حکم پاسور بمب پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
مارکت های پیش‌بینی ورزشی 1

وقت اضافه در شرط‌ بندی زنده: (Extra Time In Live Betting)

شرط‌ بندی در وقت اضافه بر اساس نتایج قانونی وقت اضافه می‌باشد. هر گًل و کرنری که در زمان ۹۰ دقیقه بازی ثبت شده حساب نمی‌شود.

شرط‌ بندی زنده هندیکپ آسیایی: (Live Asian Handicap Betting)

تمامی‌ شرطها در هندیکپ آسیایی بر اساس نتایج زمان باقیمانده از زمان بسته شدن شرط میباشند. گلهای قبل از زمان بسته شدن شرط حساب نمیشوند.

شرط‌ بندی زنده روی پنالتی: (Penalty Shootout In Live Betting)

هندیکپ نتیجه شامل تمامی‌ پنالتیهای زده شده در زمان پنالتیهای تعیین کننده (پایان مسابقه) و با احتساب گًل پیروزی (مرگ ناگهانی) می‌باشد. در شرط‌ بندی بیشتر/کمتر نتیجه فقط شامل ۱۰ پنالتی تعیین کننده است

و شامل گًل پیروزی (مرگ ناگهانی) نیست.

نیمه اول: (First Half)

فقط شامل شرطهای نیمه اول می‌باشد.

نیمه دوم: (Second Half)

فقط شامل شرطهای نیمه دوم میباشند

مارکت دقیقه بعدی یا شرط‌های زودبازده: (Next Minute Markets)

هر مارکت شامل دقیقا ۱ یا ۵ دقیقه زمان می‌باشد. جزئیات دقیقه و ثانیه به شکل مشخص شده در شرط میباشند.

مثلا: ۰۰:۵۹ ثانیه جزو دقیقه اول حساب میشود. ۰۱:۵۹ جزو دقیقه دوم حساب میشود و به همین شکل برای دقایق دیگر. زمان وقت تلف شده حساب نمی‌شود. به عنوان مثال:

زمان ۵ دقیقه مابین ۴۰:۰۰ تا ۴۴:۵۹ جزو نیمه اول حساب میشود اما وقت تلف شده بعد از دقیقه ۴۵:۰۰ حساب نمی‌شود.

زمان ۵ دقیقه مابین۴۵:۰۰ تا ۴۹:۵۹ جزو شروع نیمه دوم محسوب میشود و شامل وقت تلف شده نیمه اول نمیگردد.

۵ دقیقه مابین ۸۵:۰۰ تا ۸۹:۵۹ جزو نیمه دوم می‌باشد و وقت تلف شده پایان نیمه دوم حساب نمی‌شود.

ثبت نتایج شرط ها بر اساس پخش زنده آن از تلویزیون، سایت قانونی تورنومنت، یا بر اساس یافته‌های تهیه شده توسط ما صورت می گیرد.

کرنر زمانی‌ که گرفته میشود ثبت میشود نه زمانی‌ که زده میشود.

زمان ثبت کارتها چه زرد و چه قرمز زمانی‌ است که داور به بازیکن کارت را نشان میدهد نه زمان انجام خطا.

ضربه آزاد زمانی‌ که گرفته میشود ثبت میشود نه زمان زدن آن.

پنالتی زمانی‌ که گرفته میشود ثبت میشود نه وقتی‌ که زده میشود.

ضربه دروازه زمانی‌ که گرفته میشود ثبت میشود نه زمانی‌ که زده میشود.

اوت زمانی‌ که گرفته میشود ثبت میشود نه زمان پرتاب.

تا ۷۰ دقیقه (۶۹:۵۹) : (Up To 70th Min)

شرط‌ بندی روی نتیجه تا پایان ۷۰ دقیقه می‌باشد.

تا ۳۰ دقیقه (۲۹:۵۹) : (Up To 30th Min)

شرط‌ بندی روی نتیجه تا پایان ۳۰ دقیقه می‌باشد.

بازیهای میکس: (Mixed Games)

بازیهای میکس از جفت تیمهای مسابقه‌های مختلف می‌باشد. محل‌های بازیها صرفاً جهت اطلاع میباشند.

قهرمان: (Outright)

شرطها روی اول شدن تیم‌ انتخابی در پایان لیگ. نتایج مقدماتی حساب نمیشوند مگر اینکه داخل شرط های خاص ذکر شده باشد.

صعود / برنده شدن جام: (To Qualify/Win the Cup)

در صورتی‌ که سقوط یک تیم‌، قبل از انجام بازی، قطعی شده باشد، تمامی‌ شرط‌های بسته شده روی صعود تیم‌ یا برد جام، لغو خواهند شد.

تیم‌ با دروازه بسته ( بدون گًل خوردن ) : (Teams Clean Sheet)

تیم‌ با دروازه بسته شرطی است روی گًل نخوردن یا خوردن تیم‌.

تیم‌ میزبان با دروازه بسته  ” بلی “-اگر تیم‌  میهمان گًل نزند، این شرط برنده است.

تیم‌ میزبان با دروازه بسته  ” خیر “-اگر تیم‌ میهمان گًل بزند، این شرط برنده است.

تیم‌ میهمان با دروازه بسته ” بلی “-اگر تیم‌ میزبان گًل نزند، این شرط برنده است.

تیم‌ میهمان با دروازه بسته ” خیر “-اگر تیم‌ میزبان گًل بزند، این شرط برنده است.

گًل به خودی، به نفع تیم‌ مقابل حساب میشود.

زوج و فرد تا پایان بازی/نیمه اول/نیمه دوم:

(Teams Odd/Even Full Time/1st Half/2nd Half Score)

پیشبینی‌ زوج یا فرد بودن جمع گلهای زده شده در بازی.

هر بازی که مساوی (۰-۰) تمام شود،ت عداد گًل زوج محسوب میشود.

سر به سر : (Head 2 Head)

مقایسهٔ دو تیم‌ یا بازیکن با یکدیگر .

جمع لیگ : (Total League)

منظور جمع گلهای زده شده توسط تیم‌ میزبان مقابل جمع گلهای زده شده توسط میهمان در یک لیگ خاص در روز یا روز‌های مشخص میباشد.

مجموع گلها / مجموع گلهای نیمه اول : (Total Goals/Total Goals 1st Half)

پیشبینی‌ مجموعه گلهای زده شده تا پایان بازی و نیمه اول هر دو.

بالای ( ۲.۵ ) – در صورت زده شدن (۳) گًل در کل بازی‌ یا نیمه اول ، شرط برنده است.

پایین ( ۲،۵ ) -در صورتی‌ که کمتر از (۳) گًل و یا هیچ گلی در کل بازی یا نیمه اول زده نشود شرط برنده است.

مجموع گلهای یک تیم‌ : (Total Team Goals)

*  بالای ( ۰،۵ ) – شرط برنده است اگر تیم‌ انتخاب شده یک گًل یا بیشتر بزند.

*  پایین ( ۰،۵ ) – شرط برنده است در صورتی‌ که تیم‌ انتخاب شده هیچ گلی نزند.

*  بالای ( ۱،۵ ) – شرط برنده است در صورتی‌ که تیم‌ انتخاب شده ( ۲ ) گًل یا بیشتر بزند.

*  پایین ( ۱،۵ ) -شرط برنده است در صورتی‌ که تیم‌ انتخاب شده ( ۱ ) گًل بزند یا هیچ گلی نزند.

مجموع گلهای زده شده توسط تیم‌ در نیمه اول : (Total Team Goals 1st Half)

تعداد گلهای زده شده توسط تیم‌ انتخاب شده در پایان نیمه اول. شرطها روی نتیجه نیمه اول مشخص میشود.

مجموع دقایق تمامی‌ گلها : (Total Goals Min)

زمان مجموع گلهای زده شده در وقت قانونی میباشد. زمان به ثمر رسیدن گلها زمانی‌ محسوب میشود که گًل بر اساس منابع قانونی در آن دقیقه زده شود. چنانچه گًل در وقت تلف شده پایان نیمه اول زده شود، زمان ثبت گًل  دقیقه “۴۵” محسوب میشود و چنانچه در وقت تلف شده پایان نیمه دوم زده شود، زمان ثبت گًل دقیقه “۹۰” محسوب میشود. به محض اینکه بازی شروع شود یعنی‌ ثانیه اول، دقیقه یک حساب میشود. به عنوان مثال :اگر گًل در دقیقه ۲۴:۱۶ زده شود، زمان ثبت گًل دقیقه “۲۵” می‌باشد.

اولین تعویض : (First Substitution)

شرط روی تیمی که اولین تعویض را انجام دهد. در صورتیکه یکی‌ از تیمها تعویض انجام دهد معتبر است، حتی اگر بازی لغو شود. چنانچه هر دو تیم‌ همزمان با هم تعویض انجام دهند، شرط مساوی محسوب میشود.

نتیجه دقیق / شرط ترکیبی‌ نتیجه دقیق : (Exact Score/Multi-Bet Exact Score)

پیشبینی‌ نتیجه بازی در پایان وقت قانونی. گًل به خودی نیز محسوب میشود. چنانچه نتیجه، متفاوت از نتیجه پیشبینی‌ شده باشد، شرط بازنده حساب میشود.

نتیجه دقیق نیمه اول : (Exact Score 1st Half)

پیشبینی‌ نتیجه بازی در پایان نیمه اول . گًل به خودی حساب میشود . چنانچه نتیجه ، متفاوت از نتیجه پیشبینی‌ شده باشد و داخل شرط‌های ارائه شده نباشد، شرط بازنده است

. شرط‌ها روی نتیجه پایان نیمه اول ثبت میشوند 

شانس دو برابر : (Double Chance)

شرط شانس دو برابر به شما امکان شرط بستن روی دو گزینه از سه گزینه برد/مساوی/باخت در یک شرط را می‌دهد.

گزینه‌های زیر موجود می‌باشد :

* ( ۱ ) یا ( X ) – چنانچه تیم‌ میزبان بازی را ببرد ، و یا بازی مساوی شود ، شرط برنده است .

* ( X ) یا ( ۲ ) – چنانچه بازی مساوی و یا تیم‌ میهمان برنده شود ، این شرط برنده است .

* ( ۱ ) یا ( ۲ ) – چنانچه بازی به نفع تیم‌ میزبان و یا میهمان تمام شود ، این شرط برنده است.

شانس دو برابر نیمه اول : (Double Chance 1st Half)

شرط‌ها روی نتیجه نیمه اول ثبت میشوند .

گزینه‌های زیر موجود می‌باشد :

* ( ۱ ) یا ( X ) – چنانچه تیم‌ میزبان نیمه اول را ببرد و یا بازی در نیمه اول مساوی شود، شرط برنده است .

* ( X ) یا ( ۲ ) – چنانچه بازی در نیمه اول مساوی و یا تیم‌ میهمان برنده شود ، این شرط برنده است .

* ( ۱ ) یا ( ۲ ) – چنانچه بازی در پایان نیمه اول به نفع میزبان و یا میهمان تمام شود، این شرط برنده است.

نیمه / کل بازی : (Half Time/Full Time)

پیشبینی‌ نتیجه بازی در پایان نیمه و وقت کامل . به عنوان مثال : اگر شما گزینه ( ۱ / X ) را انتخاب کنید ، شرط شما روی برد تیم‌ میزبان در نیمه اول و مساوی در پایان ۹۰ دقیقه ( وقت قانونی ) می‌باشد. وقت اضافه و پنالتی‌ها حساب نمیشوند.

تعداد گلها : (Number of Goals)

شرط روی تعداد گلهای زده شده توسط هر دو تیم‌ در ۹۰ دقیقه وقت قانونی . گًل به خودی حساب میشود .

تعداد گلها در نیمه اول : (Number of Goals 1st Half)

شرط روی تعداد گلهای زده شده توسط دو تیم‌ در پایان نیمه اول . گًل به خودی حساب میشود . شرط روی نیمه اول فقط ثبت میشود  .

مساوی / بدون مساوی : (Draw/No Draw)

پیشبینی‌ اینکه نتیجه مساوی میشود یا خیر .