ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار اصلی انفجار جدید حکم پاسور بمب پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
آموزش آپشن های پیش‌بینی ورزشی 3

هر دو تیم‌ گًل بزنند و تعداد گلهای بازی بیشتر از “۲،۵ ” باشد :

(Both Teams to Score and Over 2.5)

* بله = هر دو تیم‌ گًل زده و تعداد گلهای زده شده در بازی ” ۳ ” گًل یا بیشتر باشد

* خیر = هر دو تیم‌ موفق به زدن گًل نشوند و تعداد گلهای زده شده در بازی کمتر از ” ۳ ” گًل باشد .


نتیجه نهایی و بیشتر / کمتر ۲،۵ / ۳،۵ / ۱،۵ نیمه اول :

(Final Score And Over/Under 2.5/3.5/1.5 1st Half)

شرط با توجه به تعداد گًل پایان وقت قانونی و نیمه اول ثبت میشود .

نیمه اول / پایان وقت قانونی ( ۹۰ دقیقه ) و بیشتر / کمتر از ۲،۵:

(Half-Time/Full-Time And Over/Under 2.5)

پیشبینی‌ نتیجه بازی در پایان نیمه اول و پایان ” ۹۰ ” دقیقه ، و اینکه حداقل ” ۳ ” گًل در بازی زده شود .

مثلا : برنده شدن شرط ‘ ۱ / X ‘ و بالای  ( ۲،۵ ) `،یعنی نیمه اول به نفع تیم‌ میزبان و پایان “۹۰” دقیقه بازی مساوی شود ، و حداقل ” ۳ ” گًل یا بیشتر در ” ۹۰ دقیقه ” وقت قانونی بازی زده شود . وقت اضافه ( نیمه اضافه ) و پنالتی تعیین کننده پایان بازی حساب نمیشوند .

نیمه اول / نیمه دوم : (First Half/2nd Half)

شرط روی نتیجه بازی در پایان نیمه اول و نیمه دوم .

مثلا : شرط روی ‘ ۱ / X ‘ ، یعنی‌ تیم‌ میزبان نیمه اول را جلو باشد و نیمه دوم بازی مساوی شود . وقت اضافه ( نیمه اضافه ) و پنالتی تعیین کنند پایان بازی حساب نمیشوند .

گًل در دقیقه ۱ تا ۱۵ ، ۱۶ تا ۳۰ ، ۳۱ تا پایان نیمه اول – شروع نیمه دوم تا ۶۰ ، ۶۱ تا ۷۵ ، ۷۶ تا ۹۰+ :

(Goal Scored In Minutes 1 To 15, 16 To 30, 31 To Half-Time, Start of Second Half To 60, 61 To 75, 76 To 90 Plus)

پیشبینی‌ اینکه گلی مابین دقایق ذکر شده به ثمر می‌رسد .


۱X2 ادامه بازی: (Rest Of The Match)

تمامی‌ شرط‌ها بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی حساب میشوند ( شرط بر اساس گًل‌های زده شده بعد از بستن شرط محاسبه  و ثبت میشود ) .

* ۱ – تیم‌ میزبان بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی ، برنده شود .

* X – مساوی ، بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی .

* ۲ – تیم‌ میهمان بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی ، برنده شود .

مثلا : نتیجه فعلی بازی ( ۱-۰ ) ، و نتیجه پایان بازی ( ۱-۱ ) می‌باشد . نتیجه ثبت شرط ( ۰-۱ ) می‌باشد .

* ۱ – شرط روی برد تیم‌ میزبان بازنده می‌باشد .

* X – شرط روی مساوی بازنده می‌باشد .

* ۲ – شرط روی برد تیم‌ میهمان برنده می‌باشد .

حاشیه برد : (Winning Margin)

پیشبینی‌ تیم‌ برنده و اختلاف گًل .

مثلا در بازی دو تیم‌ A و B :

تیم‌ A با اختلاف ” ۲ ” گًل یا بیشتر برنده شود ( ۲:۰ – ۳:۰ – ۳:۱ – ۴:۰ – ۴:۱ – ۴:۲ و … ) .

تیم‌ A با اختلاف ” ۱ ” گًل برنده شود ( ۱:۰ – ۲:۱ – ۳:۲ و … ) .

نتیجه مساوی با گًل ( تمامی‌ نتایج مساوی غیر از ۰:۰ ، مانند ۱:۱ – ۲:۲ – ۳:۳ و … ) .

مساوی بدون گًل ( ۰:۰ ) .

تیم‌ B با اختلاف ” ۲ ” گًل یا بیشتر برنده شود ( ۲:۰ – ۳:۰ – ۳:۱ – ۴:۰ – ۴:۱ – ۴:۲ و … ) .

تیم‌ B با اختلاف ” ۱ ” گًل برنده شود ( ۰:۱ – ۱:۲ – ۲:۳ و … )

برد بدون خوردن گل Win to Nil:

پیشبینی‌ اینکه تیم انتخابی بدون خوردن گل بازی را ببرد.

بردن یکی‌ از نیمه ها Win Either Half:

پیشبینی‌ اینکه تیم انتخاب شده حداقل یکی‌ از نیمه ها را ببرد. مهم نیست که نیمه اول باشد یا نیمه دوم.

گل به خودی Own Goal:

پیشبینی‌ اینکه گل به خودی در بازی خواهد بود.

بازی باخته را ببرد Win From Behind:

این شرط یعنی حریف از تیم مورد نظر جلو باشد و تیم بازی در حال باخت را با برد تمام کند.

به ثمر رساندن/ از دست دادن پنالتی Score/Miss a Penalty:

پیشبینی‌ اینکه تیم انتخاب شده در طول زمان قانونی پنالتی گل خواهد کرد یا از دست خواهد داد.

پنالتی هایی که توسط داور لغو شوند حساب نمیشوند.

مهمترین شرطهای زننده گل Goalscorer Premier:

گزینه های شرط‌بندی در این مارکت شامل:

اولین یا آخرین زننده گل: پیشبینی‌ اینکه یک بازیکن خاص‌، اولین یا آخرین گل بازی را به ثمر برساند.

۲ گل یا بیشتر: پیشبینی‌ اینکه یک بازیکن خاص ۲ گل یا بیشتر در بازی به ثمر برساند.